Zabreška, Žirovniška planina Valvazor

13.11.2021
Razmere: Brez posebnosti

Galerija