Macesnovec

20.11.2021
Razmere: Brez posebnosti

Opis razmer

Na nekaj mestih so bile manjše zaplate snega, vendar niso predstavljale težav.

Galerija