Viri podatkov

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS)

Vir podatkov o planinskih poteh je Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS). Podatki so bili zadnič posodobljeni marca 2020.

Podatki so javnega značaja in so dostopni na https://www.e-prostor.gov.si/.

OpenStreetMap (OSM)

Za prikaz nekaterih poti in vrhov smo uporabili podatke OpenStreetMap (OSM). OSM je odprta platforma, ki uporablja množični model za ustvarjanje svetovnega zemljevida. OSM je na voljo pod odprto licenco Open Data Commons Open Database License (ODbL).

Več o pogojih uporabe si lahko preberete tukaj.

Lastne podatkovne zbirke

V zadnjem času smo začeli tudi z vrisovanjem neoznačenih poti, ki temeljijo na lastnih GPS sledeh.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Spletni portal Aktivenlajf.si zagotavlja podatke in storitve takšne kot so in izključuje kakršnokoli odgovornost v zvezi s kakovostjo podatkov in storitev.

  • ne odgovarja za vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov in storitev
  • ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na naših spletnih straneh
  • ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov in storitev.

Več o splošnih pogojih si lahko preberete tukaj.